Home page > Lithuania > Vilnius

XIX a. kolekcionavimo tendencijos Lietuvoje ir vakarų Europoje - 1 dalis

XIX A. KOLEKCIONAVIMO TENDENCIJOS LIETUVOJE IR VAKARŲ EUROPOJE – 1 DALIS Vilnius   „Šiandien akivaidzdžiai augant privataus ir institucinio kolekcionavimo mastui, o muziejams iš esmės keičiant savo veiklos strategijas aktualūs tampa kolekcionavimo kaip reiškinio tyrimai. Ypač – vertingiausių eksponatų kilmės, autentiškumo ir lietuviškosios tradicijos sąsajų su Vakarų Europos procesais klausimai. Dauguma šiandien Lietuvos muziejuose esančių senosios Vakarų Europos dailės pavyzdžių yra atkeliavę iš buvusių dvarų, ten savo ruožtu atsidūrusių XIX a. vietinei bajorijai įsitraukus į visą Europą apėmusį kolekcionavimo vajų. Be galo išsilavinusi, daug laiko praleisdavusi užsienyje ir susipažinusi su naujausia meno literatūra Lietuvos diduomenė, rodos, turėjo visas sąlygas įsigyti ne tik klasikiniais laikomų autorių, tokių kaip Tizianas, Rembrandtas, François Boucher, Jacques Louis Davidas darbus, bet ir meno laiko maištininkų, pvz. impresionistų, kūrinius. Ir vis dėlto pastarųjų Lietuvos kolekcijose beveik nebuvo, lygiai kaip ir nebuvo ispanų bei ankstyvųjų, t. y. XIII-XV a. italų paveikslų, nors dėl jų vertės Europoje jau ilgą laiką niekam nekilo abejonių. Akivaizdu, kad to meto mūsų kolekcininkų skonį ir pasirinkimus veikė ne tik visuotinės mados, bet ir specifinė to meto Lietuvos politinė, kultūrinė bei ekonominė situacija. Šiems klausimams aptarti ir bus skiriamos dvi paskaitos. Pirmojoje bus nušviečiamos ir palyginamos XIX a. kolekcionavimo tendencijos Lietuvoje ir Vakarų Europoje bei paaiškinama kodėl ir kaip keitėsi vietinių kolekcininkų skonis. Antrojoje daugiau dėmesio skiriama XIX a. meno rinkos klausimams – aiškinama, kurios šalys, kada ir kodėl tapdavo pagrindiniais meno šaltiniais Lietuvos kolekcininkams bei kokios buvo galimybės įsigyti aukšto lygio meno kūrinių Lietuvoje.“
  Lektorė - Aistė Bimbirytė

Menotyrininkė, humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Vilniaus paveikslų galerijos direktorė, Vilniaus dailės akademijos lektorė. 2009 m. Vilniaus dailės akademijoje įgijo menotyros specialybę. 2012 m. ten pat baigė magistro studijas. 2019 m. Lietuvos kultūros tyrimų institute apgynė disertaciją „Vakarų Europos dailė Lietuvos kolekcijose XIX amžiuje ir grafas Vladislovas Tiškevičius“ (vadovė dr. Laima Laučkaitė-Surgailienė). Disertacija tapo konkurso „Geriausia disertacija 2019“ laureate. 2016 – 2021 m. dirbo Kazio Varnelio namuose-muziejuje menotyrininke, nuo 2021 m. eina Vilniaus paveikslų galerijos direktorės pareigas, kuruoja senajai dailei skirtas parodas. Vilniaus dailės akademijoje dėsto „Meno kolekcijų istoriją“ ir „Vakarų Europos ir Lietuvos kostiumo istoriją“.
  Lietuvos dailės istorikų draugijos, Society of the History of Collecting, Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) narė.” Renginio nuoroda: http://www.suprastimada.lt

WHERE WHERE

Vilnius, Gedimino pr. 20

WHEN WHEN

Anyone can use the "Add event" option
Source: bilietai.lt

Leave a comment